2.2. Zadania (Qt5)

Po zrealizowaniu scenariusza “Adresy” powinieneś być w stanie tworzyć przy użyciu biblioteki Qt proste prohgramy z interfejsem graficznym. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji do samodzielnego opracowania.

2.2.1. Kalkulator

Stwórz kalkulator pozwalający na wykonywania co najmniej podstawowych działań. Rozwijając go, możesz pomyśleć o zaimplementowaniu historii obliczeń.

2.2.2. Konwerter liczb

Napisz program pozwalający na konwersję liczb wprowadzanych w systemach liczbowych o podstawie 2, 6, 8, 10 i 16.

2.2.3. Konwerter jednostek

Napisz program pozwalający na konwersję jednostek używanych w informatyce, np. bity na kilobajty, megabity na kilobajty itp.

2.2.4. Równanie kwadratowe

Napisz program, który po wprowadzeniu wymaganych danych wyświetla i rozwiązuje równanie kwadratowe.

2.2.5. Szyfr

Napisz program, który szyfruje i deszyfruje wprowadzony tekst wybraną metodą, np. szyfrem Cezara lub Vigenère’a.

2.2.6. Twój pomysł

Wymyśl i zaimplementuj program własnego pomysłu.

2.2.7. Materiały

  1. Projekt Qt
  2. Biblioteka Qt 5
  3. Qt Creator
  4. Dokumentacja Qt 5
  5. Qt Developer Wiki (pl)

2.2.7.1. Pojęcia

Qt
zestaw bibliotek programistycznych ułatwiających tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym w językach C++, QML i Java.
plik nagłówkowy
w języku C/C++ plik z rozszerzeniem .h zawierający deklaracje używanych struktur danych, np. klas, zmiennych i funkcji. Implementacja klas i funkcji umieszczana jest w plikach źródłowych. Więcej o pliku żródłowym:
plik źródłowy
w języku C/C++ plik z rozszerzeniem .c/.cpp zawierający implementację zadeklarowanych typów złożonych (np. klas) i używanych funkcji, w tym funkcji głównej (main()).
Klasa
program komputerowy.
Obiekt
zestaw komponentów i bibliotek wykorzystywany do budowy aplikacji, przykładem jest biblioteka Pythona Flask.
public
operator widoczności, pola (właściwości) i metody (funkcje) klasy deklarowne po nim są dostępne z każdeg miejsca programu.
private
operator widoczności, pola (właściwości) i metody (funkcje) klasy deklarowne po nim są dostępne tylko w jej obrębie.
Qt Creator
wieloplatformowe środowisko IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) dla aplikacji pisanych w językach C++, JavaScript i QML. Zawiera m.in. debugger i edytor GUI (graficznego interfejsu użytkownika).
sygnały
zdarzenia generowane za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, takie jak kliknięcie elementu, edycja, przeciągnięcie itp.
sloty
funkcje przypisane sygnałom, definiują działania podejmowane w przypadku zastnienia danego zdarzenia.

Utworzony:2018-02-28 o 20:47 w Sphinx 1.4.5