2.2. Zadania (Qt5)

Po zrealizowaniu scenariusza “Adresy” powinieneś być w stanie tworzyć przy użyciu biblioteki Qt proste prohgramy z interfejsem graficznym. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji do samodzielnego opracowania.

2.2.1. Kalkulator

Stwórz kalkulator pozwalający na wykonywania co najmniej podstawowych działań. Rozwijając go, możesz pomyśleć o zaimplementowaniu historii obliczeń.

2.2.2. Konwerter liczb

Napisz program pozwalający na konwersję liczb wprowadzanych w systemach liczbowych o podstawie 2, 6, 8, 10 i 16.

2.2.3. Konwerter jednostek

Napisz program pozwalający na konwersję jednostek używanych w informatyce, np. bity na kilobajty, megabity na kilobajty itp.

2.2.4. Równanie kwadratowe

Napisz program, który po wprowadzeniu wymaganych danych wyświetla i rozwiązuje równanie kwadratowe.

2.2.5. Szyfr

Napisz program, który szyfruje i deszyfruje wprowadzony tekst wybraną metodą, np. szyfrem Cezara lub Vigenère’a.

2.2.6. Twój pomysł

Wymyśl i zaimplementuj program własnego pomysłu.