1. Narzędzia

Poniżej przedstawiamy zestaw przykładowych narzędzi informatycznych.

Spis treści

Informacja

Przykłady poleceń wydawanych w terminalu będziemy podawali dla systemu Debian i pochodnych (np. (X)Ubuntu, Mint) oraz menedżera pakietów apt-get, poprzedzamy je symbolami ~$; a także dla system Arch Linux i pochodnych (np. Manjaro) korzystających z menedżera pacman, poprzedzamy je symbolami ~#.

Instalacja pakietów wymaga uprawnień roota. W wielu systemach używa się polecenia sudo, które pozwala zwykłemu użytkownikowi uruchamiać programy z podwyższonymi uprawnieniami. Jeżeli Twój system nie ma skonfigurowanego domyślnie polecenia sudo (np. Debian lub Arch Linux), musisz zalogować się na konto roota, np. wpisując w terminalu su root.

Spis treści:


Utworzony:2018-02-28 o 20:47 w Sphinx 1.4.5