1.6.5. CodeIgniter

CodeIgniter to framework do tworzenia aplikacji i serwisów WWW napisany w języku PHP. Cechuje go prostota, wydajność i duże możliwości. Do działania wymaga poprawnie zainstalowanego interpretera PHP wraz z rozszerzeniami (przynajmniej): intl i mbstring.

1.6.5.1. Instalacja

Możliwa jest instalacja przez menedżer pakietów PHP Composer oraz ręczna. Skorzystamy z drugiej możliwości. Ze strony głównej pobieramy archiwum zip o nazwie np.: framework-4.04.zip i rozpakowujemy w wybranym katalogu, np. C:\ci4. W katalogu z rozpakowanym frameworkiem otwieramy terminal lub wczytujemy go do wybranego edytora programistycznego, np. VSCode (VSCodium). Serwer deweloperski uruchamiamy poleceniem:

php spark serve
../../_images/vscode_php_spark.png

Uruchomienie serwera z poziomu edytora VSCode.

Po otwarciu strony localhost:8080 w przeglądarce powinniśmy zobaczyć:

../../_images/ci4_browser.png

Domyślna strona startowa CodeIgniter po poprawnej instalacji.


Utworzony:2020-11-03 o 20:42 w Sphinx 1.4.5