1.6.3. Linux LAMP

Alternatywą dla instalowania środowiska typu XAMPP jest zainstalowanie serwera Apache2, bazy danych MariaDB i interpretera PHP przy użyciu dedykowanych pakietów. W dystrybucjach Debian i pochodnych (Ubuntu, Linux Mint itd.) wydajemy polecenie typu:

1.6.3.1. Apache i PHP

~$ sudo apt-get install apache2 php7.0 php7.0-gd php7.0-sqlite3 php7.0-curl libapache2-mod-php7.0

Ostrzeżenie

Nazwy pakietów dla każdej dystrybujcji mogą różnić się od podanych. Właściwe nazwy można sprawdzić (w systemach opartych na Debianie) wydając w terminalu polecenie: apt-get search php | grep php.

Podstawowa konfiguracja sprowadza się do uaktywnienia odpowiednich modułów:

~$ sudo a2enmod userdir rewrite
~$ sudo systemctl restart apache2

– i odblokowania możliwości wykonywania skryptów w katalogach domowych użytkowników poprzez zakomentowanie następujących linii z pliku /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf (Debian i pochodne):

# To re-enable PHP in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
#<IfModule mod_userdir.c>
#    <Directory /home/*/public_html>
#        php_admin_flag engine Off
#    </Directory>
#</IfModule>

Tworzone serwisy WWW umieszczamy w podkatalogu public_html katalogu domowego. Wywołujemy je wpisując w przeglądarce adres: 127.0.0.1/~użytkownik lub 127.0.0.1/~użytkownik/serwis – gdzie:

  • użytkownik – oznacza nazwę zalogowanego użytkownika,
  • serwis – oznacza nazwę katalogu, w którym umieściliśmy pliki danego serwisu WWW.

Informacja

Domyślnie serwer szuka w podanej ścieżce plików index.php lub index.html.

1.6.3.2. MariaDB

[todo]


Utworzony:2020-11-03 o 20:42 w Sphinx 1.4.5