1.6.2. Interpreter PHP

Poniżej opisujemy jak zainstalować i skonfigurować interpreter PHP.

1.6.2.1. Linux

W systemach opartych na Debianie (Ubuntu, Mint) używamy menedżera pakietów w linii poleceń:

~$ sudo apt-get install php-cli php-gd php-sqlite3 php-intl php-mbstring

Informacja

Poza interpreterem dostępnym w wierszu poleceń instalujemy rozszerzenia: gd, sqlite3, intl i mbstring.

1.6.2.2. Windows

Ze strony PHP for Windows – Downloads pobieramy archiwum zip z ostatnią 64-bitową wersją, np. php-7.4.12-nts-Win32-vc15-x64.zip. Pobrany plik rozpakowujemy do głównego katalogu wybranego dysku, np.: C:\php.

../../_images/c_php.png

Zawartość katalogu C:\php

W wybranym edytorze tekstowym otwieramy plik konfiguracyjny C:\php\php.ini-production, odkomentowujemy rozszerzenia: gd2, intl, mbstring i pdo_sqlite3. Na koniec plik zapisujemy pod nazwą C:\php\php-ini.

../../_images/vscode_php_ini.png

Odkomentowanie rozszerzeń PHP.

Otwieramy wiersz poleceń cmd i wydajemy polecenie, które katalog interpretera PHP doda do zmiennej środowiskowej PATH:

setx PATH "c:\php;%PATH%"

Restartujemy wiersz poleceń i poprawność instalacji sprawdzamy komendą:

php --version
../../_images/cmd_php.png

Informacja o wersji interpretera PHP.


Utworzony:2020-11-03 o 20:42 w Sphinx 1.4.5