1.6.4. UwAmp w Windows

Alternatywą dla XAMPP-a jest zestaw aplikacji UwAmp. Po wejściu na stronę klikamy Download, a następnie link o nazwie Download Exe/Install.

../../_images/uwamp01.jpg

Ostrzeżenie

Do poprawnego działania Apache’a wymagana jest biblioteka Microsoftu Visual C++ 2012 Redistributable (VC++ 11.0) w wersji 32-bitowej (x86), z kolei do PHP 7 musimy zainstalować Visual C++ 2015 Redistributable.

Pobieramy wymienione wyżej biblioteki i instalujemy je na początku.

../../_images/vcredist2012.jpg
../../_images/vcredist2015.jpg

Następnie uruchamiamy instalację UwAmpa. Jako miejsce instalacji wybieramy główny katalog wybranego dysku, C:, D: itp.:

../../_images/uwamp02.jpg

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji UwAmp zapora systemowa może poprosić o odblokowanie portów serwera www i bazy danych. Godzimy się, wybierając opcję dla sieci prywatnych i domowych.

../../_images/uwamp04_mysqld.jpg
../../_images/uwamp05_apache.jpg

Serwerami i narzędziami zarządzamy za pomocą wygodnego okna:

../../_images/uwamp06.jpg

Informacja

Korzystając z powyższego okna wybierz wersję PHP 7.

Serwery www (Apache2) i bazy danych (MySQL) startowane są automatycznie. Jeżeli nie korzystamy z serwera MySQL, możemy go zatrzymać klikając niebieską strzałkę obok przycisku “Stop” i wybierając go listy. Do obsługi baz SQLite dołączono bardzo wygodny interfejs graficzny SQLite Browser.

Strony czy projekty umieszczamy w katalogu www folderu, w którym zainstalowaliśmy UwAmpa, np. w C:\\UwAmp\www. W przeglądarce wpisujemy adres localhost lub localhost/podkatalog, jeżeli strony umieściliśmy w jakimś podkatalogu.

../../_images/uwamp07.jpg

Utworzony:2020-11-03 o 20:42 w Sphinx 1.4.5