1.9. ReStructuredText i Sphinx

Git dobrze nadaje się do prowadzenia projektów nie tylko typowo programistycznych, ale również dokumentacyjnych i szkoleniowych, a więc zawierających nie tylko kod, ale przede wszystkim instrukcje, poradniki, scenariusze, itp.

W katalogu naszego projektu zakładamy katalog podrzędny o nazwie np. docs, w którym tworzyć będziemy naszą dokumentację.

~/nazwa_projektu$ mkdir docs

Dokumenty zapisywane będą w formacie reStructuredText, czyli za pomocą tekstowego języka znaczników, w plikach z rozszerzeniem .rst. Zawartość tych plików może być później przetworzona do postaci formatów docelowych, takich jak HTML, PDF czy LaTeX. Zadanie to realizowane będzie przez narzędzie Sphinx napisane w Pythonie i służące m.in. do tworzenia dokumentacji tego języka.

1.9.1. Instalacja Sphinksa

Przede wszystkim potrzebujemy interpretera Pythona i narzędzia instalacji modułów dodatkowych pip – zobacz w sekcji Interpreter Pythona. Następnie wydajemy polecenia:

~$ sudo apt-get install mercurial
~$ sudo pip install sphinx_rtd_theme hg+https://bitbucket.org/birkenfeld/sphinx#sphinx

W Archu:
~# pacman -S mercurial
~# pip install sphinx_rtd_theme hg+https://bitbucket.org/birkenfeld/sphinx#sphinx

Informacja

Instalacja klienta systemu kontroli wersji Mercurial wynika z tego, że korzysta z niego projekt Sphinx. Instalacja tematu sphinx_rtd_theme jest opcjonalna, domyślny temat wygląda tak, jak w dokumentacji Pythona.

Teraz możemy przejść do konfiguracji Sphinksa, która sprowadza się do wygenerowania pliku z ustawieniami o nazwie conf.py. W głównym katalogu tworzonej dokumentacji, czyli docs, wydajemy polecenie:

~$ sphinx-quickstart

Na większość pytań kreatora odpowiadamy naciśnięciem Enter, przyjmując ustawienia domyślne. Zwrócić uwagę należy na:

 • Project name: – wpisujemy nazwę naszego projektu;
 • Author name(s): – wpisujemy autora;
 • Project version: – podajemy wersję, np. 1;
 • Project release: – podajemy wydanie, np. 0;
 • Project langiage [en]: – określamy język jako pl;
 • Please indicate... Sphinx extensions: – odpowiadając y dołączamy rozszerzenia, można włączyć: autodoc, doctest, pngmath i viewcode – przydają się w dokumentacji Pythona. Zobacz: lista rozszerzeń Sphinksa;
 • Create Makefile? – odpowiadamy y, dzięki czemu budowanie dokumentacji sprowadzi się do wydania polecenia make html.

Po skonfigurowaniu Sphinksa w katalogu docs powinny znaleźć się pliki: conf.py, Makefile, make.bat i index.rst, a także katalogi _build, _static, _templates.

Jeżeli chcemy używać tematu sphinx_rtd_theme na końcu pliku conf.py dopisujemy:

try:
  import sphinx_rtd_theme
  html_theme = "sphinx_rtd_theme"
  html_theme_path = [sphinx_rtd_theme.get_html_theme_path()]
except:
  pass

1.9.2. Tworzenie dokumentacji

Na początku warto dostosować plik główny, czyli index.rst. Jest on naszą “stroną główną”, zawiera m. in. dyrektywę tworzącą spis treści:

Welcome to Projekt ILO's documentation!
=======================================

Contents:

.. toctree::
  :maxdepth: 2

  Serwis eCG <http://ecg.vot.pl/>
  cwiczenia/index
  programowanie/index


Indices and tables
==================

* :ref:`genindex`
* :ref:`modindex`
* :ref:`search`

Jak widać domyślne komunikaty są w języku angielskim, należy więc je spolszczyć zmieniąjąc treść według uznania. Dyrektywa .. toctree:: generuje spis treści na podstawie wskazanych plików. W powyższym listingu dodano dwa przykładowe wpisy wskazujące pliki index.rst umieszczone we wskazanych podkatalogach. Sphinx odczytuje nagłówki z tych plików i umieszcza w spisie. Domyślnie sczytywane są dwa poziomy zagnieżdżenia (:maxdepth: 2). Gdybyśmy chcieli mieć numerację, dodalibyśmy opcję: :numbered:. Pokazano również, jak dodawać stałe linki w spisie (Serwis eCG ...).

Z sekcji indeksów (Indices ...) można usunąć wszystkie spisy lub zostawić wybrane, np. genindex udostępnia indeks zdefiniowanych terminów i pojęć.

Dokumenty w katalogu docs warto kategoryzować i umieszczać w osobnych katalogach. Nazwy plików mogą być dowolne, chociaż dobrze jest przyjąć jakąś przejrzystą konwencję. Poszczególne pliki należy traktować jako kolejne strony w wersji HTML.

1.9.3. Podstawy reST

Żeby zrozumieć proste w gruncie rzeczy zasady formatowania reST najlepiej podglądać kod gotowych stron! Wystarczy w nagłówku kliknąć link View page source, skopiować, wkleić i wypełnić własną treścią. Zacznij od strony, którą czytasz...

Jeżeli chcesz rozumieć, czytaj dalej. Podstawowe zasady są następujące:

 • Wcięcia są ważne!
 • Akapity itp. oddzielamy pustym wierszem.
 • *pochylenie*, **pogrubienie**
 • ``przykład kodu``

1.9.3.1. Nagłówki

Kolejne poziomy nagłówków tworzymy poprzez podkreślanie ich sekwencjami znaków:

Część 1
##############

Rozdział 2
**************

Sekcja 3
==============

Podsekcja 4
--------------

Podpodsekcja 5
^^^^^^^^^^^^^^

Akapit 6
""""""""""""""

Wybór znaków nie jest narzucony, ale najlepiej trzymać się jednej konwencji, np. powyższej.

1.9.3.2. Dyrektywy

Ogólna postać dyrektyw to:

.. <nazwa>:: <argumenty>
  :<opcja>: <wartość>

  treść

Użyteczne dyrektywy:

 • .. image:: ścieżka/plik.jpg – pozwala wstawić obrazek
 • .. figure:: ścieżka/plik.jpg – pozwala wstawić obrazek z etykietą
 • .. note:: – warte zauważenia
 • .. tip:: – wskazówka
 • .. warning:: – ostrzeżenie
 • .. highlight:: cpp – formatuj kod jako cpp (lub python, bash, html itd.)
 • .. literalinclude:: ścieżka/test.cpp – wstaw kod z podanego pliku
 • .. code block:: cpp – treść poniżej to kod w cpp (lub python, bash, html itd.)
 • .. raw:: html – interpretuj treść poniżej jako HTML
 • .. include:: ścieżka/plik.rst – wstaw treść z innego pliku

1.9.3.3. Listy

Aby uzyskać listę wypunktowaną lub numerowaną stosujemy:

* punkt
* punkt drugi zawiera
 dwie linie

1. punkt 1
2. punkt 2

#. automatyczne numerowanie
#. automatyczne numerowanie

1.9.3.4. Linki

 • `Nagłówek`_ – link do nagłówka w bieżącym dokumencie
 • .. _Strona Pythona: http:\\www.python.org – definicja linku, `Strona Pythona`_ – wstawienie linku
 • `Strona Pythona <http:\\www.python.org>`_ – tak też można
 • .. _nazwa-linku: – definicja linku w dokumentacji, :ref:`zobacz tutaj <nazwa-linku>` – wstawienie linku

Wskazówka

Powtórzmy, najlepszą metodą poznania składni reST jest przeglądanie źródeł gotowych plików.

1.9.4. Budowanie dokumentacji

W katalogu głównym dokumentacji, czyli docs wydajemy polecenie:

~/projekt/docs$ make html

W terminalu zobaczymy komunikaty, niektóre z nich będą informacją o błędach w formatowaniu, które musimy usunąć. Gotowa wersja zostanie umieszczona w katalogu _build/html. Możemy go wgrać do sieci, możemy spakować i udostępnić – po otwarciu pliku index.html w przeglądarce zobaczymy efekt naszej pracy.

Od czasu do czasu, zwłaszcza po wielu zmianach położenia plików i katalogów, budowanie dokumentacji warto poprzedzić usunięciem poprzedniej wersji HTML:

~/projekt/docs$ make clean

1.9.5. Dokumentacja online

Projekty hostowane w serwisie GitHub łatwo podpiąć do serwisu Read the Docs, który umożliwia automatyczne generowanie wersji HTML, PDF, a nawet Epub (chociaż przy wykorzystaniu stabilnej, a nie testowej wersji Sphinksa) i udostępnianie jej online.

W tym celu trzeba założyć konto na stronie Read the Docs – Sign Up. Po zalogowaniu importujemy projekt z GitHuba (ang. Import a Project – Import from GitHub) i po potwierdzeniu domyślnych opcji możemy cieszyć wersją online dostępną pod adresem typu: http://nazwa_projektu.readthedocs.org. Wersję PDF ściągniemy po zalogowaniu, wejściu na stronę projektu, wybraniu zakładki Downloads i linku latest PDF.

../_images/rtfd.jpg

1.9.6. Materiały

 1. First Steps with Sphinx
 2. Wprowadzenie do składni Sphinx reST
 3. Docutils
 4. Składnia reST & Sphinx

Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5