1.2. Kompilator C/C++

W systemie Linux potrzebne narzędzia są zazwyczaj obecne, ale w razie potrzeby wystarczy doinstalować pakiet gcc odpowiednim menedżerem pakietów, np.:

~$ sudo apt-get install gcc

W MS Windows instalujemy minimalistyczne środowisko deweloperskie dostarczające wolne narzędzia GNU Compiler Collection, czyli MinGw. W tym celu pobieramy instalator mingw-get-setup.exe i uruchamiamy.

../_images/mingw01.jpg

W oknie wyboru pakietów zaznaczamy widoczne poniżej paczki, w tym przede wszystkim mingw32-gcc-g++, a następnie wybieramy polecenie Installation/Apply.

../_images/mingw02.jpg

Po pobraniu i rozpakowaniu wskazanych narzędzi oraz zakończeniu instalatora (Close) trzeba dodać do ścieżki systemowej położenie kompilatora i linkera; dzięki temu będzie można korzystać z tych i innych narzędzi bezpośrednio z Geany lub okienka konsoli tekstowej. W oknie “Uruchamianie” (WIN+R) wpisujemy polecenie wywołujące okno “Zmienne środowiskowe” – można je również uruchomić z okna właściwości komputera:

../_images/mingw03.jpg
../_images/mingw04.jpg

Klikamy przycisk Nowa i tworzymy nową zmienną użytkownika zgodnie z podanym zrzutem:

../_images/mingw05.jpg
../_images/mingw06.jpg

Wskazówka

Powyżej przedstawiliśmy instalację narzędzi MinGw z konta zwykłego użytkownika. Można w razie potrzeby czynności te wykonać również z konta administratora, co pozwoli udostępnić narzędzia wszystkim użytkownikom. Podobnie ścieżkę do kompilatora itd. można dopisać do zmiennej systemowej PATH, dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą mogli wywoływać narzędzia bez podawania pełnej ich lokalizacji.

1.3. Sublime Text 3

Sublime Text 3 to profesjonalny edytor dla programistów, który właściwie skonfigurowany bardzo dobrze nadaje się do pisania programów w wielu językach, m.in. w Pythonie. Zobacz: instalacja i konfiguracja ST3.

1.4. Biblioteka Qt

Qt to zestaw bibliotek przeznaczonych dla języka C++, QML i Java, który znakomicie ułatwia tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Zawiera również klasy udostępniające obsługę m.in. multimediów , sieci czy baz danych.

1.4.1. System i środowisko IDE

Bilioteka Qt jest przenośna z założenia, więc programować z jej wykorzystaniem można w wielu systemach i środowiskach. Proponujemy system Linux, np. dystrybucję Debian (v. Jessie) lub Xubuntu 14.04. Instalacja wymaganych narzędzi sprowadza się do wydania prostych poleceń w terminalu:

~$ sudo apt-get update
~$ sudo apt-get install qtcreator qt5-qmake qt5-default qt4-qtconfig

Pierwsze polecenie zaktualizuje repoytoria, czyli wersje dostępnego oprogramowania; drugie zainstaluje dedykowane środowisko IDE, które pozwala projektować interfejs graficzny, bardzo ułatwia edycję kodu, pozwala budować, uruchamiać i debugować różne wersje tworzonych aplikacji.

1.4.2. Qt5 w systemie Windows

Instalacja jest bardzo prosta. Pobieramy Qt Online Installer for Windows i uruchamiamy. Następnie przeprowadzamy standardową instalację z domyślnymi ustawieniami, podając w razie potrzeby hasło administratora.

../_images/qtwin01.jpg
../_images/qtwin02.jpg

Wygląd i działanie aplikacji Qt Creator w systemie Linux i Windows są takie same.

../_images/qtcreator.png

1.5. Baza SQLite

W wielu projektach nie ma potrzeby wykorzystywania dużych i skomplikowanych systemów zarządzania bazami danych takich jak MySQL, MariaDB czy PostgreSQL. Lepiej skorzystać z prostszej bazy SQLite, która ma jednak duże możliwości. Do zarządzania bazami danych SQLite’a, które przechowywane są w pojednyczych plikach, wykorzystuje się interepreter działający w terminalu.

W systemach Linux instalowany jest on poleceniami typu:

~$ sudo apt-get install sqlite3

~# pacman -S sqlite

– i uruchamiany komendą sqlite3. Podstawowe polecenia:

~$ sqlite3 baza.db // otwarcie pliku z bazą
~$ sqlite3 baza.db < schemat.sql // utworzenie bazy na podstawie pliku .sql
sqlite> .tables // lista tabel
sqlite> .help // lista poleceń interpretera
sqlite> .schema tabela // pokazuje klauzulę CREATE dla podanej tabeli
sqlite> .quit // wyjście z interpretera

Najlepszym narzędziem z interfejsem graficznym jest z kolei polski program SQLiteStudio. Po pobraniu archiwum z rozszerzeniem tar.xz rozpakowujemy go i tworzymy dowiązanie:

~$ sudo tar -xf sqlitestudio-3.0.7.tar.xz -C /opt
~$ cd /usr/bin
~$ sudo ln -sf /opt/SQLiteStudio/sqlitestudio .

W systemach opartych na Arch Linuksie możemy instalować z repozytorium AUR:

~# yaourt -S sqlitestudio

Program uruchamiamy poleceniem sqlitestudio.

../_images/sqlitestudio.png

W systemie Windows ze strony SQLite3 Download Page z sekcji Precompiled Binaries for Windows pobieramy archiwum sqlite-tools-win32-(...).zip. Następnie należy je rozpakować najlepiej do katalogu będącego w ścieżce systemowej. Interpreter uruchamiamy albo poleceniem sqlite3 albo podwójnym kliknięciem.

Graficzne narzędzia do baz SQLite3 pod Windowsem to wspomniane wyżej polskie SQLiteStudio w wersji dla Windows. Pobrane archiwum .zip rozpakowujemy i uruchamiamy program SQLiteStudio.exe. Drugi program to np. angielskojęzyczny SQLite Browser dołączony do opisanego wyżej środowiska UwAmp. Można go pobrać ze strony DB Browser for SQLite.

1.5.1. L(W)amp

Zobacz: Serwer deweloperski WWW »»»

1.5.3. Słownik

Qt
zestaw bibliotek programistycznych ułatwiających tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym w językach C++, QML i Java.
środowisko IDE
zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, IDE), składające się z jednej lub wielu aplikacji, umożliwiające tworzenie, testowanie, budowanie i uruchamianie kodu.
Qt Creator
wieloplatformowe środowisko IDE dla aplikacji pisanych w językach C++, JavaScript i QML. Zawiera m.in. debugger i edytor GUI (graficznego interfejsu użytkownika).
MinGw
ang. Minimalist GNU for Windows; minimalistyczne środowisko dostarczające narzędzia GNU (linker, kompilator itd.) pozwalające na kompilację natywnych plików wykonywalnych dla Windows z kodu pisanego w C/C++.
GNU Compiler Collection
zestaw kompilatorów do różnych języków programowania rozwijany w ramach projektu GNU i udostępniany na licencji GPL oraz LGPL. Zob. hasło w Wikipedii.
GPL
ang. GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU. Ostatnia wersja, trzecia, opublikowana została 29 czerwca 2007 r. Zob. hasło w Wikipedii.
Debian
jedna z najstarszych i wiądących dystrybucji Linuksa, umożliwia elastyczną konfigurację systemu i dostosowanie go do własnych potrzeb. Jak większość dystrybucji, umożliwia wybór wielu środowisk graficznych, np. XFCE lub Gnome.
Xubuntu 14.04
odmiana jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa, Ubuntu, dostarczana z klasycznym, lekkim i konfigurowlanym środowiskiem graficznym XFCE.
środowisko graficzne
w systemach linuksowych zestaw oprogramowania tworzący GUI, czyli graficzny interfejs użytkownika, często zawiera domyślny wybór aplikacji przeznaczonych do wykonywania typowych zadań. Najpopularnijesze środowiska to XFCE, Gnome, KDE, LXDE, Cinnamon, Mate.
serwer WWW
(ang. web server) – oprogramowanie obsługujące protokół http, podstawowy protokół sieci WWW, służący przesyłaniu dokumentów hipertekstowych.
interpreter
program, który analizuje kod źródłowy, a następnie go wykonuje. Interpretery są podstawowym składnikiem języków wykorzystywanych do pisania skryptów wykonywanych po stronie klienta WWW (JavaScript) lub serwera (np. Python, PHP).
system bazodanowy
system zarządzania bazą danych (ang. Database Management System, DBMS) – oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych, np. SQLite, MariaDB, MySQL, PostgreSQL.
framework
(ang. framework – struktura) – oprogramowanie będące zestawem narzędzi ułatwiających i przyśpieszających tworzenie aplikacji.

Utworzony:2018-02-28 o 20:47 w Sphinx 1.4.5