3.2. GetSimple CMS

GetSimple jest przykładem systemu zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS). Zadaniem CMS-ów jest wspomaganie tworzenia serisów intenetowych WWW i zarządzania nimi przy wykorzystaniu przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Inne przykłady popularnych CMS-ów to: Drupal, Joomla! czy WordPress.

3.2.1. Pobranie archwium

Informacja

GetSimple wymaga działającego serwera WWW, przy czym serwery bazodanowe typu MySQL itp. nie są koniecznie, ponieważ GS przechowuje pliki w formacie XML. Zob. materiał Serwer deweloperski WWW.

Pobieramy archiwum GS i umieszczamy w podkatalogu public_html katalogu domowego (Linux) lub w podkatalogu www folderu instalacyjnego UwAmp (Windows). Rozpakowujemy je, a nazwę utworzonego katalogu zmieniamy na gs.

Ostrzeżenie

W Linuksie folderowi gs musimy nadać uprawnienia do zapisu i odczytu nie tylko dla właściciela, ale i dla grupy oraz innych. Robimy to z poziomu menedżera plików po kliknięciu prawym klawiszem myszy nazwy katalogu i wybraniu “Właściwości/Uprawnienia” (zob. zrzut poniżej). Uwaga: na pytanie typu “Zastosować rekursywnie” odpowiadamy twierdząco. Można też w katalogu public_html wydać w terminalu polecenie: chmod -R 777 gs.

../../_images/gs01.jpg

3.2.2. Instalacja

Uruchamiamy przeglądarkę i rozpoczynamy instalację wpisując w polu adresu: http://localhost/~nazwa_użytkownika/gs/admin (Linux) lub http://localhost/gs/admin (Windows). Jeżeli skorzystałeś z udostępnionego przez nas archiwum GetSimple, na stronie instalacyjnej wybieramy od razu język polski. Później klikamy “Continue with Setup” (“Kontynuuj instalację”).

../../_images/gs02.jpg

Informacja

W środowisku Linux ewentualne błędy chmod ignorujemy.

Na następnej stronie wpisujemy nazwę strony, login i email administratora.

../../_images/gs03.jpg

Po naciśnięciu “Install Now!” (“Instaluj”) może zostać wyświetlona strona z błędem ze względu na brak możliwości wysłania wiadomości e-mail z danymi logowania. To normalne. Wyświetlone hasło możemy ewentualnie skopiować, po czym kilkamy link “login here”.

../../_images/gs04.jpg

3.2.3. Spolszczenie

Jeżeli jest taka potrzeba, pobieramy plik spolszczenia i rozpakowujemy go w podkatalogu gs/admin/lang.

../../_images/gs06.jpg

3.2.4. Konfiguracja

W panelu administracyjnym (http://localhost/~nazwa_użytkownika/gs/admin) wybieramy w prawym górnym rogu Settings (Ustawienia). Ustawiamy: strefę czasową (“Local Timezone”), język interfejsu admina (“Language”) oraz nowe hasło (“New Password”) – i klikamy “Save settings” (“Zapisz”).

../../_images/gs07.jpg

3.2.5. Wtyczki

Za pomocą wtyczek (ang. plugins) rozszerzamy funkcjonalność GetSimple’a. Pobieramy przygotowany przez nas zestaw wtyczek i rozpakowujemy w podfolderze gs/plugins.

Zawartość przykładowego folderu plugins powinna wyglądać następująco:

../../_images/gs08.jpg

Wskazówka

W Linuksie po umieszczeniu archiwów zip w podkatalogu gs/plugins wygodnie je rozpakujesz wydając w terminalu polecenie typu: unzip nazwa_archiwum.zip.

Użycie polecenia “Rozpakuj tutaj” w menedżerze plików może umieścić pliki w dodatkowym i niepotrzebnym podfolderze, z którego trzeba je będzie przenieść do folderu nadrzędnego (plugins).

Przykładowe wtyczki:

  • I18N – wsparcie dla stron w różnych językach oraz bardzo użyteczne hierarchiczne menu;
  • I18N Gallery – tworzenie galerii zdjęć;
  • DynPages – wykonywanie kodu php umieszczonego w komponentach;
  • I18N Search – wyszukiwanie tekstu na stronach serwisu, tworzenie list zasobów oznaczonych tagami;
  • I18N Special Pages – tworzenie stron specjalnych typu newsy, artykuły, karty produktów itp.

Wtyczkami zarządzamy w sekcji “Wtyczki” panelu administracyjnego. Po instalacji należy wtyczkę(i) włączyć.

../../_images/gs09.jpg

3.2.6. Strona główna

Domyślnie dodana zostanie demonstracyjna strona główna widoczna w panelu “Strony”, którą wyświetlimy w przeglądarce, jeżeli klikniemy nazwę serwisu w lewym górnym rogu panelu administracyjnego. Strona główna dostępna jest pod adresem: http://localhost/~nazwa_użytkownika/gs/ (Linux) lub http://localhost/gs/ (Windows).

../../_images/gs10.jpg

3.2.7. Materiały

  1. Download GetSimple CMS – najnowsze wersje GS;

  2. Extend – najnowsze wersje tłumaczenia i wtyczek; w polu “Serach Repository” wpisujemy hasło “polish” i wybieramy link do ostatniej wersji:

    ../../_images/gs05.jpg
  3. Wiki – dokumentacja.


Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5