3. Technologie WWW

WWW (ang. World Wide Web – ogólnoświatowa sieć) w celu dostarczania użytkownikom hipertekstowych dokumentów wykorzytuje wiele technologii, do których należą m. in.: protokół HTTP(S), języki opisu stron HTML, XML, języki generujące strony PHP, Python, arkusze stylów CSS, język skryptowy JavaScript czy technika AJAX.

Spis treści:


Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5