1.6.1. XAMPP

Kompleksowym rozwiązaniem dostępnym dla wielu systemów (Linux, Windows, OS X), zawierającym serwer Apache, bazę MariaDB oraz interpreter PHP i Perl oraz narzędzia do zarządzania bazą danych jest XAMPP.

1.6.1.1. Instalator

Ze strony XAMPP Pobierz pobieramy instalator przeznaczony do naszego systemu.

W systemie Linux pobranemu i zapisanemu plikowi przyznajemy prawo do uruchamiania. Klikamy pobrany plik prawym klawiszem i we “Właściwościach”, na zakładce “Uprawnienia” zaznaczamy “Zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu”.

../../_images/xampp_uprawnienia.png

Dwa razy klikamy pobrane pliki i uruchamiamy instalację z domyślnymi opcjami. W środowisku Windows pliki zainstalowane zostaną w katalogu C:\xampp, w Linuksie w katalogu /opt/lampp.

../../_images/xampp_04_win.png

Opcjonalny wybór składników w Windows.

../../_images/xampp_05_win.png

Instalacja w domyślnym katalogu.

../../_images/xampp_04_lin.png

Opcjonalny wybór składników w Linuksie.

../../_images/xampp_05_lin.png

Instalacja w domyślnym katalogu.

Uwaga

Po instalacji w systemie Windows mogą zostać wyświetlone komunikaty zapory Windows Defender, zezwalamy wtedy bazie danych i serwerowi WWW na działanie w sieci prywatnej lub publicznej.

../../_images/xampp_11_win.png

Komunikat Windows Defender o zablokowaniu serwera bazy danych.

1.6.1.2. Linux

Do uruchomienia środowiska używamy polecenia:

sudo /opt/lampp/lamp start

Zatrzymanie następuje po wydaniu polecenia:

sudo /opt/lampp/lamp stop

Możemy użyć narzędzia graficznego:

sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run
../../_images/xampp_12_win.png

Panel graficzny pozwalający na zarządzanie usługami XAMPP.

Wskazówka

Warto przeczytać Linux – Najczęściej zadawane pytania.

1.6.1.3. Windows

Do sterowania serwerami używamy aplikacji XAMPP Control Panel, która pozwala na uruchamianie, zatrzymywanie, a także konfigurowanie serwera WWW i bazy danych.

../../_images/xampp_12_win.png

Aplikacja XAMPP Control Panel, uruchomione serwery WWW i bazy danych.

Pliki źródłowe serwisów WWW, które będziemy tworzyli, umieszczamy w podkatalogach katalogu głównego, czyli C:\xampp\htdocs.

Wskazówka

Warto przeczytać Windows – Najczęściej zadawane pytania.


Utworzony:2020-11-03 o 20:42 w Sphinx 1.4.5