1.6. Serwer WWW

Do tworzenia i testowania aplikacji WWW wykorzystujących języki skryptowe i bazy danych potrzebujemy środowiska, na które składa się serwer WWW, interpreter języka skryptowego i system bazodanowy. Zestawy takiego oprogramowania określa się skrótami WAMP lub LAMP w zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego: W – Windows, L – Linux. Pozostałe litery rozwija się najczęściej jako:

  • A – Apache;
  • M – MariaDB lub MySQL <http://pl.wikipedia.org/wiki/MySQL>;
  • P – PHP lub Python, Perl.

Informacja

Wymienione oprogramowanie to najpopularniejsze, ale nie jedyne rozwiązania. Dostępnych jest wiele innych, równie dobrych serwerów czy baz danych.

Do tworzenia i testowania serwisów z bazą SQLite czy MariaDB wystarczą serwery deweloperskie wbudowane w instalacje interpreterów PHP lub Python.


Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5