1.1. Konwencje

1.1.1. Linux

Dystrybucji systemu Linux jest bardzo dużo, nasze instrukcje dotyczą systemów opartych na Debianie, np. Linux Mint, MX Linux, Ubuntu, i używających menedżera pakietów apt.

Katalog główny w systemie Linux oznaczany jest znakiem / (ukośnik, ang. slash ). Znak ten jest również separatorem katalogów w ścieżkach, np. /home/user/.config.

Większość działań polega na wpisywaniu poleceń w terminalu. Terminali w Linuksie jest wiele, domyślny dla danego systemu znajdziesz pod nazwą „Terminal”.

Prefiks ~S nie jest częścią polecenia, ale znakiem zachęty. Symbol ~ oznacza katalog domowy użytkownika, znak $ wskazuje, że terminal uruchomiony jest z uprawnieniami zwykłego użytkownika. Znak zachęty może opcjonalnie zawierać katalog, w którym należy wydać polecenie, np. ~/projekt$.

Jeżeli jakieś działanie wymaga uprawnień administracyjnych, polecenie będzie poprzedzone wywołaniem sudo, np. sudo apt install geany.

1.1.2. Windows

W systemie Windows podstawowym terminalem jest wiersz poleceń uruchamiany komendą cmd. Lepszym wyborem jest PowerShell, a w przypadku repozytoriów Git Bash – terminal instalowany razem z klientem Git.

W systemie Windows partycja systemowa (w pewnym stopniu odpowiednik katalogu głównego) oznaczana jest jako C:\. Separatorem katalogów w ścieżkach jest znak \ (odwrócony ukośnik, ang. backslash ).

Jeżeli jakieś polecenie wymaga uprawnień administracyjnych, należy wydać je w terminalu uruchomionym po wybraniu opcji „Uruchom jako administrator”.


Utworzony:

2024-06-13 o 09:25 w Sphinx 7.3.7