1.7. Baza SQLite

W wielu projektach nie ma potrzeby wykorzystywania dużych i skomplikowanych systemów zarządzania bazami danych takich jak MySQL, MariaDB czy PostgreSQL. Lepiej skorzystać z prostszej bazy SQLite, która ma jednak duże możliwości. Do zarządzania bazami danych SQLite’a, które przechowywane są w pojednyczych plikach, wykorzystuje się interepreter działający w terminalu.

1.7.1. Linux

Do instalacji możemy użyć polecenia:

~$ sudo apt-get install sqlite3

Narzędzie uruchamiany komendą sqlite3. Podstawowe polecenia:

~$ sqlite3 baza.db // otwarcie pliku z bazą
~$ sqlite3 baza.db < schemat.sql // utworzenie bazy na podstawie pliku .sql
sqlite> .tables // lista tabel
sqlite> .help // lista poleceń interpretera
sqlite> .schema tabela // pokazuje klauzulę CREATE dla podanej tabeli
sqlite> .quit // wyjście z interpretera

1.7.2. Windows

Ze strony SQLite3 Download Page z sekcji Precompiled Binaries for Windows pobieramy archiwum sqlite-tools-win32-(...).zip. Następnie należy je rozpakować najlepiej do katalogu będącego w ścieżce systemowej. Interpreter uruchamiamy albo poleceniem sqlite3 albo podwójnym kliknięciem.

1.7.3. Narzędzia GUI

Bardzo dobrym narzędziem z interfejsem graficznym jest polski program SQLiteStudio. Najnowsze wersje pobierzemy ze strony repozytorium programu w serwisie Github.

W systemie Linux pobieramy pierwszy plik o nazwie InstallSQLiteStudio-3.2.1. Nadajemy mu uprawnnienia wykonywalności w menedżerze plików lub w terminalu:

~/Pobrane$ chmod a+x InstallSQLiteStudio-3.2.1

W systemie Windows pobieramy plik InstallSQLiteStudio-3.2.1.exe.

Instalatory uruchamiamy podwójnym kliknięciem i postępujemy wg instrukcji. Po zainstalowaniu program uruchamiamy poleceniem sqlitestudio.

../../_images/sqlitestudio.png

Inne programy obsługujące bazę SQLite3 to np. angielskojęzyczne DB Browser for SQLite i DBeaver Community Edition.

1.7.4. Materiały

  1. Interpreter SQLite3

Utworzony:2022-05-27 o 15:34 w Sphinx 1.4.5