1.8. Biblioteka Qt

Qt to zestaw bibliotek przeznaczonych dla języka C++, QML i Java, który znakomicie ułatwia tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Zawiera również klasy udostępniające obsługę m.in. multimediów , sieci czy baz danych.

1.8.1. System i środowisko IDE

Bilioteka Qt jest przenośna z założenia, więc programować z jej wykorzystaniem można w wielu systemach i środowiskach. Proponujemy system Linux, np. dystrybucję Ubuntu lub Debian. Instalacja wymaganych narzędzi sprowadza się do wydania prostych poleceń w terminalu:

~$ sudo apt-get update
~$ sudo apt-get install qtcreator qt5-qmake qt5-default qt4-qtconfig

Pierwsze polecenie zaktualizuje repoytoria, czyli wersje dostępnego oprogramowania; drugie zainstaluje dedykowane środowisko IDE, które pozwala projektować interfejs graficzny, bardzo ułatwia edycję kodu, pozwala budować, uruchamiać i debugować różne wersje tworzonych aplikacji.

1.8.2. Qt5 w systemie Windows

Instalacja jest bardzo prosta. Pobieramy Qt Online Installer for Windows i uruchamiamy. Następnie przeprowadzamy standardową instalację z domyślnymi ustawieniami, podając w razie potrzeby hasło administratora.

../../_images/qtwin01.jpg
../../_images/qtwin02.jpg

Wygląd i działanie aplikacji Qt Creator w systemie Linux i Windows są takie same.

../../_images/qtcreator.png

1.8.3. Materiały

  1. Biblioteka Qt

  2. Qt Creator


Utworzony:

2024-06-13 o 09:25 w Sphinx 7.3.7